Jau daugiau kaip dvidešimt penkerius metus ansamblis Neris aktyviai dalyvauja Lietuvos kariuomenės kultūriniame gyvenime, atstovauja Lietuvos krašto apsaugai įvairiuose šalies ir tarptautiniuose meno renginiuose. „Neries“ ansamblio pagrindinis tikslas – puoselėjant tautines tradicijas skiepyti meilę Tėvynei, propaguoti krašto gynimo idėjas, kurti teigiamą kariuomenės įvaizdį visuomenėje. Vienas svarbesnių ansamblio uždavinių – aktyviai dalyvauti KA sistemos kultūrinėje veikloje, organizuojant karininkų ir jų šeimų prasmingą laisvalaikį. 

 

Ansamblis žinomas ne tik koncertine veikla. Nuo 1992 m. ansambliečiai nuolat dalyvauja krašto apsaugos oficialiuose renginiuose, iškilmingose rikiuotėse, ceremonialuose bei valstybinių švenčių minėjimuose: Lietuvos vėliavos diena sausio 1d., Laisvės gynėjų pagerbimo ceremonialas Antakalnio kapinėse sausio 13 d., Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ceremonialas prie KAM  Vasario 16 d., Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuomenės dienos renginiai,  Gedulo ir vilties dienos ceremonialas birželio 14 d., Lietuvos kariuomenės dienos iškilminga karių rikiuotė Katedros aikštėje lapkričio 23 d. 

 

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės liaudiškų šokių ansamblis “NERIS” – vienas seniausių liaudiškų šokių kolektyvų Lietuvoje, susikūręs 1960 m. Vilniaus geležinkelininkų kultūros rūmuose. Pirmasis kolektyvo vadovas – Juozas Gagiškis. 1987 m. ansamblio meno vadovais tapo Nijolė ir Levas Ritvai. Neries kolektyvas į besikuriančią Lietuvos krašto apsaugos sistemą atėjo 1991 m., dalyvavo pirmųjų savanorių žaidynių atidarymo ceremoniale, daugelis ansambliečių įstojo į Krašto apsaugos savanorių pajėgas. 1993 m. „Neris“ tapo pirmuoju Vilniaus karininkų ramovės meno kolektyvu. 

 

Ilgus metus gyvuojantis ansamblis vienija moksleivius, akademinį jaunimą ir dirbančiuosius, paskyrusius savo laisvalaikį lietuvių liaudies meno pažinimui bei populiarinimui. Ansamblyje – daugiau kaip devynios dešimtys dalyvių. Yra vaikų, jaunimo ir vyresniųjų šokių grupės, dainininkai ir kapela. “Neries” meninis stilius – tai liaudies šokiai, dainos ir melodijos. Ansamblio pasirodymas – tarsi muzikinis vaidinimas, atspindintis lietuvių liaudies tradicijas. Liaudiškų šokių ansamblis “Neris” nuolat dalyvauja Dainų ir šokių šventėse, įvairiuose festivaliuose ir konkursuose.

 Ansamblis “Neris”:

1996 m. tapo šokių konkurso „Aguonėlė“ laureatais;

2001 m. užėmė trečiąją vietą šokių konkurse „Klumpakojis“;

2004 m. užėmė trečiąją vieta šokių konkurse „Aguonėlė“;

2008 m. užėmėa ntrąją vietą šokių konkurse „Aguonėlė“;

2010 m. pelnė „Aukso paukštę“, kaip geriausias 2009 m. šokių ansamblis ir vadovas;

2010 m. tapo šokių konkurso “Kadagys” laureatais;

2015 m. užėmė pirmąją vietą šokių konkurse “Kadagys”.